SIS

La Secció d’Investigacions Subterrànies dedica la seva activitat a l’espeleologia i proposa cursos de formació, sortides, campanyes espeleològiques i altres activitats.

La Secció d’Investigacions Subterrànies (SIS) existeix formalment des de l’any 1968, però l’activitat espeleològica al Centre Excursionista de Terrassa comença des del moment de fundació de l’entitat, l’any 1910.

Per saber-ne més:

· Consulteu el blog de la SIS, un espai on la gent de la secció hi comparteix les experiències viscudes i les sortides relacionades amb l’espeleologia.
· Consulteu la columna de la dreta, on trobareu les properes activitats (cursos i sortides) de la SIS.
· Els membres de la SIS es reuneixen cada dijous al local que la secció té dins el Centre Excursionista de Terrassa. Hi són a partir de les 10 de la nit.
· Us podeu posar en contacte directament amb la SIS a través del seu correu electrònic: sisdelcet@gmail.com

Topografies:

L’activitat espeleològica al Centre Excursionista al llarg dels anys ha permés que s’anés formant un fons de topografies d’avencs i coves. A l’enllaç següent podeu trobar el recull d’una part d’aquests documents: topografies d’avencs i coves.