WOALPINS

Presentació 

Woalpins es conforma com una nova vocalia del CET i neix arrel de la motivació d’un grup de joves (entre 18 i 30 anys) ex-monitors del curs d’excursionisme de l’entitat. 

Motivació 

Després d’haver acabat la nostra etapa com a monitors del Curs d’Excursionisme, volem continuar fent activitats de muntanya tot mantenint el vincle amb el Centre Excursionista. 

Objectius 

Crear una vocalia jove al CET amb l’objectiu de fer sortides conjuntes mensuals on es practiquin diversos esports de muntanya: escalada, senderisme, trail running, crestes, alta muntanya, esquí…. L’objectiu és gaudir de l’activitat, l’entorn i els companys. En cap cas pretén complir un objectiu de formació en activitats de muntanya. 

Funcionament i requisits

Cal llegir amb atenció el següent apartat en relació a la dinàmica i requisits de la vocalia:

 • S’ha creat un calendari anual de les sortides mensuals (disponible al final d’aquest document). Cada sortida té assignats dos o tres responsables del grup inicial de membres de la vocalia que s’encarrega de la seva organització i logística. 
 • Les sortides seran d’1 o 2 dies (cap de setmana) i el dimecres previ a l’activitat aquells membres interessats en participar-hi cal que assisteixin a les 21.00 h a la reunió que es farà a la seu del CET. 
 • Per venir a les sortides el principal requisit és complir amb el nivell necessari per dur a terme l’activitat que es realitzarà. Els organitzadors de cada sortida informaran de les característiques de l’activitat per tal que cada persona pugui valorar individualment si la pot dur a terme. Durant la sortida, doncs, la responsabilitat és d’un mateix i no dels organitzadors
 • El preu de les sortides és el preu de cost. Cadascú cobrirà les despeses personals, el material i el desplaçament. A més, hi haurà un preu d’inscripció simbòlic de 5€ pels nous membres que podran abonar en assistir a la primera reunió. 
 • Pel que fa al material, convé disposar de material bàsic (motxilla, arnès, casc, asseguradors, grampons, piolet…) i en cas de disposar de material comú (cordes, cintes, fisurers…), com que som companys, en certes ocasions caldrà compartir-lo. 

Per participar a les activitats es recomana complir amb els següents requisits: 

 • Tenir coneixements dels nusos vuit, vuit resseguit, estàtic o ballestrinque i maixard.
 • Dominar el IV grau de dificultat en escalada en roca.
 • Dominar la tècnica de descens en ràpel.
 • Dominar la tècnica de progressió amb grampons i la utilització del piolet.
 • Haver realitzar un mínim de 4 ascensions a cims de més de 3.000 metres.
 • Haver realitzat un mínim de 2 ascensions de més de 2.500 metres a l’hivern.
 • Haver escalat un mínim de 3 vies en roca de dificultat de IV grau i tres llargs de corda. 

Si no es compleixen alguns dels requisits és possible que no es pugui participar en algunes de les sortides més tècniques. Això es valorarà quan es preparin les sortides.

Inscripció 

Aquelles persones d’entre 18 i 30 anys interessades en ser membres actius de la vocalia poden contactar amb el grup via mail (woalpins@gmail.com) o via Instagram (@woalpinscet). Així, via telemàtica, se’ls farà arribar un formulari d’inscripció per formalitzar el compromís amb la vocalia. 

A partir del formulari se’ls afegirà a grups de comunicació (tipus Whatsapp, Google Drive…) on se’ls mantindrà informats de les informacions rellevants i referents a les sortides i reunions. Serà a la primera reunió que assisteixi el nou membre on s’abonaran els 5 € d’inscripció. 

Important! Per participar a qualsevol de les sortides de Woalpins és imprescindible que els nous membres esdevinguin socis del Centre Excursionista de Terrassa i disposin d’una assegurança de muntanya per a l’activitat (FEEC C o D, assegurances de cap de setmana o similar). Ambdós tràmits es poden realitzar a la secretaria del CET. 

Calendari i responsables 

DATESRESPONSABLES
25-26 setembreOleguer, Cristina i Laia
23-24 octubreAstor, Roger i Belles
20-21 novembreGerard i Pol
18-19 desembreMartí i Mariona

Per acabar, els membres de la vocalia ens reunim normalment els dimecres a les 21.00 h a la seu del CET per discutir temes referents, o no, a les sortides. Si vols resoldre alguns dubtes o senzillament conèixer-nos, vine a trobar-nos-hi!