VOLUNTARIS MUNTANYA INCLUSIVA

Pràcticament tothom està d’acord en que la pràctica dels esports de muntanya és beneficiosa. A nivell físic perquè fem treballar tot el cos en enfilar-nos pendents amunt, a nivell mental, perquè el contacte amb la natura sempre és gratificant i a nivell social, perquè la muntanya porta implícits valors com l’esforç, la solidaritat entre companys, el sentit crític, la tenacitat o el respecte envers l’entorn, nosaltres mateixos i les altres persones.

Malauradament, la muntanya no és accessible a tothom. Hi ha persones amb característiques físiques determinades que els fan molt més difícil la pràctica d’aquests esports i, per tant, el fet de participar dels beneficis que comporten.

Preocupats per aquesta situació, al Centre Excursionista de Terrassa hem creat la secció Muntanya Inclusiva. Les activitats d’aquesta secció van dirigides a permetre que tothom, evidentment al nivell més adequat, pugui practicar esports de muntanya. Creiem que, com a entitat social que som, tenim la responsabilitat de trobar la manera que tothom qui ho desitgi pugui accedir d’una manera o altra a la muntanya i al contacte amb la natura.

Aquesta secció és oberta a tothom. Tant a qui es troba amb algunes dificultats per practicar els esports de muntanya com a qui vol aportar la seva experiència i part del seu temps a ajudar a altres persones que no han tingut tanta sort.

Fes-te voluntari:

->