ESPELEOLOGIA · 61è CURS D’INICIACIÓ · NIVELL 1 🗓

Del 14 d’octubre al 7 de novembre

PROGRAMA

CLASSES TEÒRIQUES

 • 14 d’octubre, dijous: Presentació del curs a càrrec de Marc Pirla, president de la SIS. Introducció i història de l’espeleologia, a càrrec de Salvador Vives.
 • 19 d’octubre, dimarts: Material bàsic i tècniques de progressió, a càrrec de Marc Pirla.
 • 21 d’octubre, dijous: Bioespeleologia, a càrrec de Xavier Serra.
 • 26 d’octubre, dimarts: Prevenció d’accidents i tècniques de fortuna en espeleologia, a càrrec de Miguel Ángel Carmona.
 • 28 d’octubre, dijous: Espeleogènesi: Formació de les cavitats, a càrrec de Gemma Sendra.
 • 2 de novembre, dijous: Activitats de la Secció d’Investigacions Subterrànies (SIS), Centre Excursionista de Terrassa (CET) i Federació Catalana d’Espeleologia (FCE), a càrrec de Rebeca Calvo.
 • 4 de novembre, dijous: Clausura del curs i lliurament de diplomes. Conferència “EL SISTEMA DEL ALTO TEJUELO” (Cantàbria), 173.000 m / -626 m de fondària, a càrrec de Jordi Pérez, de la S.E. de l’A.C.E. de Mataró.

Les classes teòriques es faran al CET entre les 9 i 2/4 d’11 de la nit.

SORTIDES PRÀCTIQUES

 • 17 d’octubre, diumenge: Sortida pràctica a una cavitat horitzontal: COVA DE ROTGERS (Borredà, el Berguedà).
 • 23 d’octubre, dissabte: Sortida pràctica a LES FORADADES de les Pedritxes (Serra de l’Obac).
 • 24 d’octubre, diumenge: Sortida pràctica a l’AVENC DE CAN SADURNÍ (Begues, l’Ordal).
 • 31 d’octubre, diumenge: Sortida pràctica a l’AVENC DE SANT MARÇAL (Olesa de Bonesvalls, l’Ordal).
 • 6 i 7 de novembre, dissabte i diumenge: Sortida als avencs TROU DU VENT DU PÈDROU i CAUNHA DE LES GOFFIAS (Belesta, França).

Director del curs: Marc Pirla Casasayas
Secretària: Rebeca Calvo Gudiño

Objectiu del curs

Iniciar les persones interessades en la pràctica de l’espeleologia donant-los els coneixements teòrics i pràctics necessaris per ser autònoms en les exploracions dins una cavitat horitzontal i vertical i així gaudir d’aquesta activitat apassionant amb la màxima seguretat.

Normativa

 • Edat mínima per participar: 16 anys. Els menors de 18 anys hauran de presentar tanmateix l’autorització paternomaterna per participar en el curs.
 • Els cursetistes hauran de portar:
  • mono de roba o similar
  • botes d’aigua o similar
  • il·luminació tipus frontal
  • 3 metres de corda dinàmica de diàmetre 9 o superior
  • 2 mosquetons asimètrics sense tanca de seguretat.
 • El desplaçament i dietes van a càrrec dels cursetistes.
 • La direcció del curs i el cos de monitors es reserven el dret d’excloure del curs qualsevol alumne que demostri desinterès, manca de capacitat o incompliment de les normes.
 • Per a inscriure’s cal omplir i enviar el formulari adjunt.

Preu del curs

 • Socis CET: 100 €
 • No socis CET: 130 €

El preu inclou

 • Lloguer del material personal
 • Classes teòriques i pràctiques
 • Quota 4t trimestre 2021 del CET
 • Quota de la SIS
 • Llicència federativa 2021 (categoria Bàsica de la Federació Catalana d’Espeleologia) amb la corresponent assegurança,
 • Llibre d’iniciació a l’espeleologia
 • Certificat d’assistència.

Notes:

El curs es farà amb un mínim de 5 participants, sinó, es posposaria.

En el cas que algú vulgui federar-se amb una llicència diferent (Plus o FEEC) caldrà abonar la diferència.

Més endavant es decidiran les dates del curs de Nivell 2.

Totes les classes teòriques es faran seguint les normes sobre la COVID-19 establertes en aquells moments.

Condicions i normes de participació:

 • L’espeleologia és un esport-ciència per a l’estudi i exploració de coves, avencs i qualsevol tipus de cavitat artificial que es desenvolupa amb les característiques d’esforç i risc inherents al món subterrani i de les tècniques per accedir-hi.
 • Poden participar al curs tots els majors de catorze anys o els que els facin durant el període del curs. Els menors d’edat cal que presentin l’autorització paterna (pare, mare o tutors legals) i fotocòpia del DNI.
 • La inscripció al curs implica l’alta com a soci al Centre Excursionista de Terrassa i a la Secció d’Investigacions Subterrànies per a l’any en curs, en cas que no ho fos anteriorment.
 • Queda inclosa l’assegurança federativa per a la cobertura de possibles accidents en la pràctica de l’espeleologia per a l’any en curs.
 • El cursetista es fa responsable del material personal que li serà cedit i així mateix es compromet a retornar-lo en perfecte estat en finalitzar el curs.
 • Els cursetistes es comprometen a seguir les indicacions dels monitors. La Secció d’Investigacions Subterrànies del Centre Excursionista de Terrassa no es farà responsable dels perjudicis que pugui ocasionar o realitzar el cursetista en no seguir les indicacions dels monitors.
 • El cursetista seguirà les normes de seguretat orals i escrites que els responsables del curs estableixin, alliberant-los de tota responsabilitat per accident o danys per l’incompliment d’aquestes.
 • Qualsevol cursetista que no segueixi les normes de convivència, respecte a la natura o presenti desinterès per les matèries del curs, serà exclòs si la direcció ho considera adient.
 • El cursetista haurà d’informar a la direcció del curs de qualsevol malaltia o anomalia que pateixi i pugui afectar al normal seguiment d’aquest.
 • La direcció del curs es reserva el dret d’efectuar canvis i modificacions si ho considera adient.

Inscripció:

Scheduled Històric