ENCETEM · GARROTXA

14 de novembre

El 14 de novembre farem la nostra primera sortida sense familiars com acompanyants. Està previst fer la ruta per la Garrotxa, lloc a concretar.

MATERIAL essencial*:

 • Motxilla 20 l
 • Protector motxilla
 • Gorra/o i buff
 • Guants (no cal que siguin tant gruixuts com de neu)
 • 3a capa (jaqueta impermeable)
 • 2a capa (jaqueta d’abric, tipus plomes)
 • 2a capa (polar)
 • 1a capa (Samarreta transpirable)
 • Pantalons de muntanya
 • Mitjons de tresc
 • Botes de canya mitjana o alta
 • Cantimplora/es amb 2 l d’aigua
 • Esmorzar de dissabte
 • Dinar de dissabte
 • Pica-pica individual (fruita seca, barretes energètiques i fruita recomanats)
 • Bosses de plàstic per deixalles i el bus
 • Crema solar i protecció labial
 • Ulleres de sol
 • Xiulet
 • Frontal i piles, bateria recanvi…
 • FEEC i CatSalut
 • Mascareta (+ recanvis) i gel hidroalcohòlic
 • Medicaments necessaris (cal dur-los amb una autorització de medicaments, la recepta i lliurar-la als monitors abans de pujar al bus).

* Es podrà requerir dur més material a banda de l’esmentat a la llista anterior en funció de les condicions de la sortida

MATERIAL opcional:

 • Bastons telescòpics

Ens trobarem aproximadament dissabte a les 7.00 h a l’estació Parc del Nord de Terrassa i tornarem sobre les 18.00 h al mateix lloc. Dies abans assegurarem les hores i us enviarem e-mail amb la informació més detallada

Per tal de fer front als costos de l’autocar serà necessari pagar una bestreta de 18 € sense germans i 15 € en cas de tenir inscrits germans a l’encetem. No es considerarà cap inscripció que no vagi acompanyada d’aquest pagament.
Recordem que s’haurà d’abonar una fracció restant del cost de la sortida per poder-hi participar que es calcularà en funció de la participació: essent més econòmica en cas que aquesta sigui major. La data límit d’inscripció serà el dia 9 de novembre per poder concretar l’autocar necessari.

Recordem que la muntanya és un ambient més exposat a les inclemències meteorològiques, a diversos tipus de plantes i animals, diferents tipus de ferms i implica la convivència amb altres persones i vehicles. L’equip de monitors/es es reservarà el dret de cancel·lar la sortida en cas que consideri que qualsevol d’aquests factors suposi un perill per al bon desenvolupament de la sortida, retornant l’import de la bestreta en aquest cas. Tanmateix, cal tenir en compte que sempre poden ocórrer-hi riscos sobrevinguts tot i les mesures de prevenció d’accidents adoptades per l’equip de monitors/es.

En formalitzar la inscripció, declaro que conec els riscos generals de les activitats que es desenvolupen al medi natural, que he estat informat de tots els riscos específics d’aquesta activitat concreta i que els acoto voluntàriament comprometent-me a col·laborar activament en el bon funcionament de l’activitat

Inscripció:

->