COLÒNIES DE MUNTANYA AMB EL CET 2022 🗓

Del 3 al 23 de juliol

ATENCIÓ!

Setmana del 3 al 9 de juliol: plena tots els grups

Si esteu interessats a participar-hi, poseu-vos en contacte amb l’equip organitzador per entrar en llista d’espera

Les colònies de muntanya del CET són una estada d’estiu organitzada pel Centre Excursionista de Terrassa dirigida a nens i nenes nascuts entre l’1 de gener de 2006 i el 31 de desembre de 2013 (que enguany han fet els cursos de 2n de primària a 4t d’ESO) i que es durà a terme entre els dies 3 i 23 de juliol (ambdós inclosos) a la casa de colònies Cal Ferrer i el seu entorn, a Porqueres.

La durada de les colònies estarà dividida per setmanes, tres en total. Cada setmana consta de 7 dies:

 • del 3 al 9 de juliol (7 dies)
 • de l’10 al 16 de juliol (7 dies)
 • del 17 al 23 de juliol (7 dies)

Els nens i les nenes hauran d’arribar a les 12.00 h del diumenge, cada setmana, dia que comença a comptar la setmana de colònies i marxaran el dissabte després de dinar, cap a les 16 h. No obstant això, una de les innovacions d’enguany és que els infants que vulguin fer més d’una setmana, es puguin quedar a la casa de colònies conjuntament amb les hores de descans dels monitors/es.

Aquesta estada pretén apropar els participants al lleure i al medi natural combinant la pràctica de l’excursionisme i activitats fisicoesportives (senderisme, orientació, entre d’altres) amb la descoberta del patrimoni natural i cultural que hi ha a l’entorn de Porqueres d’una manera amena i propera acompanyats en tot moment per monitors/es experimentats/des. A més a més, es realitzaran conjuntament activitats lúdiques amb els grups de convivència tals com tallers, gimcanes, manualitats, piscina i jocs de nit i a l’aire lliure. Tot sense oblidar el treball i l’aprenentatge en les noves rutines, d’higiene i protecció, entre d’altres.

D’aquesta manera, s’espera que qualsevol infant interessat en aquestes colònies que no tingui l’experiència en altres colònies o en l’excursionisme, com també aquells que hi estiguin més habituats, puguin gaudir d’una experiència diferent a l’oci i les activitats de muntanya convencionals amb un format nou. Partint del joc, es transmetran coneixements sobre el medi que ells i elles podran aplicar al camp, es fomentarà el respecte envers la natura i la resta de companys i companyes, practicaran i descobriran esports d’una manera segura, s’incentivaran hàbits d’alimentació i d’oci saludables i es mostrarà la cultura regional i la de diferents països del món

Preus:

 • Inscripció setmanal: 380 €.
 • Per 2 o 3 setmanes: 350 €/setmana
 • Per a diversos germans/es: 340 €/inscrit/setmana.

El preu inclou l’estada en règim de pensió completa, totes les activitats que es realitzaran i les assegurances dels nens i nenes. Aquests preus representen un lleuger augment respecte els de l’any passat, però a continuació esmentem els canvis que hi ha. Enguany també es podrà fer el pagament en dos terminis, per per aquest motiu us demanem número de compte bancari, perquè es pugui cobrar el 2n termini des del CET durant el mes de maig.

Així doncs, en cas de desitjar fer el pagament en dois terminis quedaria de la següent manera:

 • Inscripció setmanal: 380 € > 190 € en fer la inscripció i 190 € al maig.
 • Més d’una setmana: 350 € per setmana > 175 € en fer la inscripció i 175 € al maig.
 • Diversos germans: 340 € per setmana i infant > 170 € en fer la inscripció i 170 € al maig

Politica de devolució en cas de renunciar a participar a l’activitat:

 • Fins el 31 de maig, en cas de cancel·lar l’assistència a l’activitat es retornarà el 85% de l’import abonat
 • A partir de l’1 de juny, en cas de cancel·lar l’assistència a l’activitat es retornarà el 50% de l’import abonat
 • A partir del 15 de juny,  en cas de cancel·lar l’assistència l’activitat no es retornarà cap import.

En total, hi ha 50 places per setmana. En cas que hi hagi més inscripcions hi haurà una llista d’espera, on s’apuntaran els interessats o interessades i es trucarà segons disponibilitat de places.

Les raons de l’augment de preu, amb el desig de trobar el millor per a tothom són els següents,:

1) Més QUANTITAT de menjar. Sí, l’any passat estava boníssim, però ens agrada innovar

2) No és un canvi, però sí una afirmació, aquest any TORNEM A TENIR PISCINA! Així que, tots a l’aigua!!

3) Més espais interiors que ens permetran cobrir-nos en cas de pluja!!

4) Més accessibilitat al punt de trobada de la casa de colònies.

5) Si els vostres fills/es volen fer dues setmanes, no cal que els vingueu a buscar el dissabte i tornar-los el diumenge, es podran quedar les 20 hores de descans dels monitors/es a la casa de colònies. Només per a aquells infants que enllacin diverses setmanes.

Per tal de minimitzar les possibilitats de contagi, no es contractaran autocars. Les mares, pares o tutors/es hauran de portar els infants a la casa situada a Porqueres. Així doncs, per adaptar-nos a les diferents circumstàncies de cadascú, s’ofereix que els diumenges inicials de cada setmana de juliol pugueu portar el vostre fill/a durant tot el dia a partir de les 12h (això sí, si no arriba durant el matí, abans de dinar, cal avisar). Aquells que vinguin al matí, ja tindran el dinar inclòs com a primer àpat de la setmana de colònies, no s’ha de portar de casa.

Les informacions referents a les reunions es rebran per via correu electrònic i també es publicaran en aquest mateix web.. També podeu rebre informació al compte d’Instagram @colonies_del_cet. No fem grup de Whatsapp, però a través del correu electrònic o d’Instagram, segons la cobertura, podreu anar rebent informació diària dels vostres infants.

Cal llegir detingudament els següents termes i condicions abans de formalitzar la inscripció:

Participant:

 • Cal que tingui una condició física que li permeti realitzar les activitats.
 • Es compromet a seguir les instruccions dels monitors/es.
 • Es compromet a portar mascaretes suficients per a cada dia. Cal recordar que al dia se’n perden o se’n trenquen moltes. També es compromet a no compartir menjar.
 • Es compromet a posar-se la mascareta i utilitzar gel hidroalcohòlic sempre que la situació ho requereixi.
 • Es compromet a no beure aigua directament de la font, sinó que utilitzarà la cantimplora per fer-ho. La cantimplora ha de tenir el nom de cada infant.
 • Seguirà les normes de seguretat orals o escrites que els monitors/es estableixin alliberant-los de tota responsabilitat de danys o d’accidents per imprudència. El Centre Excursionista de Terrassa no es farà responsable dels perjudicis que pugui ocasionar el/la participant en no seguir les indicacions del monitor/a
 • No pot haver estat en contacte amb cap persona que hagi tingut el COVID-19 14 dies abans de començar les colònies i cal que no tingui cap símptoma per poder-hi assistir. “absència de malaltia i de simptomologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…). Cal que hagin estat asimptomàtics 48h”.

L’equip de monitors i monitores

 • Vetllarà pel bon funcionament de les activitats i el benestar dels nens i nenes.
 • Organitzarà el programa de les colònies, així com la coordinació de les activitats i amb monitors/es externs/es especialitzats/des que hi puguin participar.
 • En cas que calgui assistència mèdica a algun infant els monitors/es trucaran al 061 a la vegada que a la família, ja que el monitor/a no pot portar el nen o nena amb el seu vehicle a l’hospital. Així doncs, caldrà portar-la amb ambulància o que la vinguin a buscar.
 • Enviarà correus electrònics o farà publicacions a Instagram diàries o cada dos dies, segons les possibilitats de la cobertura.

Pares/mares/tutors

 • Adjuntaran a la inscripció (1) una fotografia de carnet de la persona participant, (2) una fotocòpia de la targeta CAT SALUT i (3) fotocòpia del carnet de les vacunes. També serà necessari portar el CATSALUT físicament els dies de les colònies. No cal tenir la FEEC per participar en les colònies, encara que sempre és recomanable tenir-la i portar-la.
 • Molt important enviar els següents documents a coloniescet@gmail.com : (1) Carnet d’identitat, passaport o llibre de família; (2) fotocòpia del CatSalut; (3) fotocòpia de vacuna COVID; (4) fotografia de l’infant; (5) qualsevol informació respecte al fet que calgui prendre medicaments a l’infant; (6) document d’autorresponsabilitat de COVID; i (7) fotocòpia carnet vacunes.
 • Accepten la participació de monitors/es externs/es especialitzats/des seleccionats/des pels monitors/es del curs per a la realització d’algunes activitats.
 • Són conscients dels riscos que comporta la pràctica d’esport al medi natural abans de formalitzar la inscripció i es comprometen a sol·licitar qualsevol informació que considerin convenient en referència al curs i les activitats pels mitjans de comunicació que facilitin els monitors/es.
 • Vetllaran per tal que els participants duguin tot el material necessari que els i les monitores especifiquin abans de marxar de colònies.
 • Informaran als monitors/es sobre qualsevol impediment que pugui patir el nen/a a l’inici de les colònies, ja siguin al·lèrgies, malalties, predisposició a patir indigestions, al cansament, mareig… En cas que pugui necessitar prendre un medicament, s’ha d’aportar una autorització del pare/mare/tutor i còpia on el metge cita la dosis a prendre, les hores i els dies. L’equip de monitors i monitores no podrà fer-se responsable de les conseqüències derivades de l’omissió d’aquesta informació.
 • Es comprometen a què el calendari vacunal estigui actualitzat (exceptuant vacunacions posposades pel període de confinament). En el cas d’infants no vacunats o infants amb el calendari pendent d’actualitzacions, caldrà garantir un interval mínim de 15 dies entre la vacunació i l’inici de l’activitat.
 • Es comprometen a realitzar una visita als serveis mèdics en cas d’infants tingui patologies prèvies de base, de manera individual a la idoneïtat de participar en determinats tipus d’activitats.
 • Haurà de signar una declaració responsable, que l’infant/adolescent reuneix els requisits de salut abans esmentats i de coneixement del context de pandèmia actual i de les circumstàncies i risc que comporta.
 • Es comprometen a prendre la temperatura abans d’assistir a les colònies i d’assegurar-se que no tenen cap símptoma.
 • Es comprometen a facilitar tantes mascaretes com l’infant pugui requerir pels diferents dies tenint en compte que diàriament es trenquen o se’n perden moltes.
 • Es comprometen a escriure el nom a cada peça de roba per identificar-les.
 • S’asseguraran que els infants portin la cantimplora per utilitzar-la a l’hora de beure aigua.
 • Es comprometen a venir a buscar els infants el dissabte i tornar-los el diumenge, sempre que faci més d’una setmana, Si la família decideix que no vol que l’infant es quedi el cap de setmana entremig, es compromet a no tenir contacte estret amb ningú extern a la família, per evitar que hi hagi contagis a les colònies.
 • En fer la inscripció declara que coneix els riscos generals de les activitats que es desenvolupen a medi natural, que ha estat informat de tots els riscos específics d’aquesta activitat concreta i que els accepta voluntàriament comprometent-se a col·laborar activament en el bon funcionament de l’activitat.
 • En cas que calgui assistència mèdica a algun infant els monitors/es trucaran al 061 a la vegada que a la família, ja que el monitor/a no pot portar el nen o nena amb el seu vehicle a l’hospital. Així doncs, caldrà portar-la amb ambulància o que la vinguin a buscar.
 • En cas de prendre medicament, cal donar-los al monitor/a responsable del fill/a i fer-se responsable que el dia de la recollida, el medicament està amb el seu fill/a. És feina entre monitor/a i família recordar aquest punt tant important.
 • També és important que comproveu que els menors al vostre càrrec tenen el calendari de vacunació al dia. Podeu descarregar-vos la guia publicada per l’Agència de Salut Pública de Catalunya

Informació pràctica:

 • Inici: 2 de juliol a les 12.00 h a la casa de colònies.
 • Final: 23 de juliol al mateix lloc.
 • Preus:
  • Inscripció setmanal: 380 €.
  • Per 2 o 3 setmanes: 350 €/setmana
  • Per a diversos germans/es: 340 €/inscrit/setmana.
 • Inclou: Pensió completa durant els dies que hi participin, activitats i assegurança
 • Pagament: Es pot fer tot d’un cop en fer la inscripció o dividir-lo en 2 terminis: una primera part en fer la inscripció i la resta per remesa bancària al maig.
 • Desplaçaments: Per tal de minimitzar les possibilitats de contagi, no es contractaran autocars. Les mares, pares o tutors hauran de portar els infants a la casa de colònies situada a Porqueres i els hauran de venir a buscar.
 • Més informació: correu electrònic: colonies@ce-terrassa.cat o bé coloniescet@gmail.com
 • Recordeu: Per tal que els vostres fills, filles o menors al vostre càrrec puguin participar a les Colònies de Muntanya del CET, cal que descarregueu, llegiu i envieu signada la següent declaració responsable al correu colonies@ce-terrassa.cat o bé al coloniescet@gmail.com. A més, cal que el dia que porteu els infants a la casa de colònies la porteu impresa i signada.

Inscripció:

Per formalitzar la inscripció cal que ompliu el formulari següent i que envieu una fotografia o un escàner dels següents documents al correu electrònic colonies@ce-terrassa.cat o bé al coloniescet@gmail.com:

 • Carnet d’identitat, passaport o llibre de família
 • Fotocòpia del CatSalut
 • Fotocòpia de vacuna COVID o resultat negatiu de test d’antígens fet en farmàcia o laboratori.
 • Fotografia de l’infant
 • Qualsevol informació respecte a la medicació de l’infant, si en pren
 • Document d’autorresponsabilitat de COVID
 • Fotocòpia carnet vacunes.
Scheduled Històric