AMPLIACIÓ DE LA SEU SOCIAL DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRASSA

28 de març de 2022

L’ampliació de la seu social del Centre Excursionista tira endavant amb la signatura de l’escriptura de compra-venda i de la hipoteca. Tot plegat s’ha endarrerit a causa de qüestions relacionades amb les ordenances municipals i el cadastre.

Per tant, la nostra entitat ha incrementat de manera considerable la superfície disponible, la qual cosa ens permetrà encarar nous projectes i noves activitats. I, també, adequar la nostra seu a la normativa de seguretat de locals oberts a públic més actual.

Malauradament, no podrem començar les nostres obres de manera immediata, ja que encara esperem la llicència d’obres municipal. Ja s’ha cobert la inspecció tècnica i només queden els tràmits administratius interns de l’ajuntament.

Esperem tenir aquesta llicència com més aviat millor i passar a la segona etapa del projecte: l’adaptació de l’edifici a les necessitats del Centre Excursionista de Terrassa.