Històric

AJUTS A LES FAMÍLIES

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya ha aprovat la convocatòria d’un ajut extraordinari a les famílies per fer econòmicament més accessibles les activitats del lleure educatiu a Catalunya.

Tal i com s’estableix en la Resolució, les sol·licituds es poden presentar a partir de les 8:00 hores del primer dia hàbil següent a la publicació de la Resolució. El termini estarà obert fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària destinada a la prestació i, com a màxim, fins a les 15:00 hores del 14 de setembre de l’any 2020.

Se’n poden beneficiar totes les famílies amb infants, adolescents i joves d’entre 3 i 17 anys que participin, o hagin participat, en activitats de lleure educatiu entre el 22 de juny i el 13 de setembre de 2020.

Podeu accedir a la pàgina web on hi ha el formulari de sol·licitud fent clic a l’enllaç: