Històric

Xerrades de fotografia elemental 🗓

23 de febrer de 16:00 a 19:00

Comentarem els procediments de desenfoc. Porteu imatges que tingueu sobre el tema.

Scheduled Històric