Històric

Xerrades de fotografia elemental 🗓

Reichstag 2016

Dijous, 6 d’octubre de 16:00 a 19:00

Parlarem d’algunes distorsions que provoquen els objectius zoom comparats amb els de focal fixa. I, com sempre, podeu portar les vostres imatges per comentar-les i editar-les.

Dirigirà la sessió el Virgili Vera.

Scheduled Històric