Històric

TROBADES DE GLOSA 🗓

Cada dimecres, a les 21.00 h

Ara que ha passat l’estiu
benvolguts amics i amigues,
Teniu ganes de glosar
i oblidar-nos de fatigues?

Us proposo que ens trobem!
Els dimecres, com us va?
Potser cada quinze dies
podem fer un bon glosar!

Serem una bona colla
tots els que ens hi engrescarem
I en aquest món de la glosa
ben segur que ho petarem!

Scheduled Històric