Històric

SORTIDES PREVISTES

Us avancem les sortides que la nostra secció té previstes fins al mes de maig:

CAMINARICONEIXER

Vocal: Carles Llonch
Telèfons i mail de  contacte: 93 783 62 02 – 633 306 703 || matcllc@hotmail.com