Històric

SIS · Assemblea anual de la secció 🗓

Divendres, 2 de febrer a les 21.00 h

Assemblea ordinària anual de socis de la SIS (Secció d’Investigacions Subterrànies)

  • A les 21.00 h: primera convocatòria
  • A les 21.30 h: segona convocatòria
Scheduled Històric