Arxiu

Aquest apartat està dedicat a l’Arxiu del Centre Excursionista de Terrassa, la publicació periòdica més antiga d’una entitat a Terrassa i una de les més antigues en l’àmbit excursionista a Catalunya.

L’Arxiu té per objecte la publicació de treballs relacionats amb els diferents àmbits d’actuació del Centre Excursionista de Terrassa i de les Seccions que l’integren.

El primer número de l’Arxiu data de l’octubre-desembre de 1911, i en les seves pàgines hi ha inscrit la seva signatura insignes consocis, entre els quals cal destacar a: en Joan Cadevall, Jacint Elies, Domènec Palet i Barba, Eugeni Ferrer, Josep Soler i Palet, Alexandre Galí, Adeodat Marcet O.S.B., Cèsar August Torras, Rafael Benet, Àngel Sallent, Daniel Blanxart, etc.

Podeu adreçar treballs, consultes, suggeriments, sol·licituds d’intercanvi, etc. al Consell Editorial de l’Arxiu a: secretaria@ce-terrassa.cat

Arxiu 2019 – 2020

Arxiu 2018

Arxiu 2017

Arxiu 2016

Arxiu 2014-2015

Arxiu 2012-2013

ARXIVPORTADA

Arxiu especial Centenari

Arxiu 2010-2011

Arxiu 2009

Arxiu 2008

One thought on “Arxiu

Comments are closed.