Històric

Ornitologia · La migració dels ocells al mediterrani occidental 🗓

Dijous, 9 de març a les 19.30h

Cada any a la primavera, milions d’ocells tornen al continent europeu des de les seves zones d’hivernada a l’Àfrica. Algunes espècies arriben escassament els 7 grams de pes i volen distàncies superiors als 6000 km, i superen grans barreres naturals com el desert del Sàhara i el mar mediterrani dos cop l’any.

Els primers migradors de llarga distància ja arriben a casa nostra a finals de febrer, voleu saber més detalls dels seus viatges?

Scheduled Històric