Històric

Niñ@as del Nepal 🗓 🗺

Cartel exposicio niños nepal Ratna School LowRes

del 3 al 28 d’octubre

El Nepal és un dels països més pobres i menys desenvolupats del món. Tot i l’ajuda internacional, que n’impedeix el col·lapse, els nens nepalesos no tenen garantits els drets més bàsics i viuen voltats de pobresa, desnutrició, violència i altres circumstàncies perjudicials. Actualment, al Nepal hi viuen fins a 50 grups etnicolingüístics ben diferenciats. Cadascun amb la seva cultura i les seves pràctiques religioses, però que han trobat la manera de viure junts tolerant i respectant la manera de fer de cadascun.

El sistema de castes del Nepal és complex: en funció de la casta a la qual es pertany per raó de naixement, les persones estan destinades a realitzar feines determinades. La casta també determina les relacions socials que es poden establir. Tot i que la constitució de 1990 ho prohibeix, el sistema de castes segueix determinant la vida privada als pobles i a les ciutats. El problema principal d’aquest sistema és la seva rigidesa, que fa completament impossible que les castes més baixes puguin aspirar a créixer, evolucionar i pujar a castes superiors.

La nostra escola Nepal Ratna School acull als nens i nenes de famílies marginades i sense recursos, amb possibilitats econòmiques escasses, de castes baixes i diferents ètnies. Entre els nens i nenes dibuixats per la pintora Marga Vázquez n’hi ha de diferents ètnies, castes i classes socials. Amb aquesta exposició, no volem posar en relleu la sensibilitat de l’artista, només. També volem donar a conèixer una part de la història d’alguns dels nostres alumnes i de la cultura nepalesa.

Quan la Marga Vázquez ens va proposar col·laborar amb la nostra ONG, amb el seu art, dibuixant els nens i les nenes per fer-ne una exposició i destinar el total de la recaptació al nostre projecte ens va semblar una idea genial. Nosaltres li enviem fotografies dels nostres alumnes sense tenir en compte en cap moment ni la seva casta ni la seva ètnia i ella escull lliurement plasmar en els seus quadres les expressions dels nens o nenes que més la motiven.

Marga Vázquez

Tot el meu treball està influenciat per la terra de la qual procedeixo , l’Andalus, per la seva història , per la seva llum i pel seu optimisme.

El projecte “Niñ@s de Nepal Ratna School ” està consagrat a la bellesa, a la llibertat, a la solidaritat i a l’alegria de viure, que és com jo entenc la vida i la pintura.

Todo mi trabajo está influenciado por la tierra de la que procedo, Al Andalus, por su historia, por su luz y por su optimismo.

El proyecto “Niñ@s de Nepal Ratna School” está consagrado a la belleza, a la libertad, a la solidaridad y a la alegría de vivir, que es como yo entiendo la vida y la pintura.

Scheduled Històric
Mapa