Llicències Espeleologia 2020

Cliqueu sobre el preu de la modalitat que desitgeu per formalitzar la vostra targeta

UFEC – ALLIANZ


Activitats de club i entrenament de: Espeleologia, descens de canyons, espeleobusseig, Canoa-Kayak. Esquí de fons, esquí alpí (exclòs fora pista), Snowboard alpí (excloses la resta de modalitats fora pista i freestyle). Caminades amb esquis o raquetes. Bicicleta de muntanya modalitat all Mountain (excloses tota la resta de modalitats).

Modalitat

Infantil
(6- 13 anys)

Juvenil
(14 – 15 – 16 anys)

A
(Catalunya, Espanya, Andorra i Pirineus francesos)

Cobertures

Mort per accident: 6.000 €
Incapacitat: 12.000 €
Rescat: 1200 €
RC per sinistre: 150.000 €
RC total: 1.5 M€

ALLIANZ bàsica


Espeleologia, descens de canyons, espeleobusseig, senderisme tresc.

Modalitat

Infantil
(6- 13 anys)

Juvenil
(14 – 17 anys)

Adult

A
(Catalunya, Espanya, Andorra i Pirineus francesos)

B
(Europa i Marroc)

B plus
(Tot el món)

Modalitat

1 dia

3 dies

3 dies
(cap de setmana)

Tardor

A
(Catalunya, Espanya, Andorra i Pirineus francesos)

Cobertures

Mort per accident: 12.000 €
Mort no accident: 3.010 €
Incapacitat: 20.000 €
Rescat: 18.000 €
RC:300.000 €
RC per sinistre: 150.000 €
RC sinistre tècnic: 1,2 M€

ALLIANZ plus


Basica + alpinisme (fins 5000m), Escalada de roques o obstacles artificials (exclosa escalada lliure sense corda), Vies ferrata, Salto pastor. Canoa-Kayak. Esquí de fons, esquí alpí, (exclòs fora pista), Snowboard alpí (excloses la resta de modalitats fora pista i freestyle). Caminades amb esquis o raquetes. Bicicleta de muntanya modalitat all Mountain (excloses tota la resta de modalitats, carreres de BTT, accidents per trialeres o freeriders). Busseig recreatiu.

Modalitat

Infantil
(6- 13 anys)

Juvenil
(14 – 17 anys)

Adult

A
(Catalunya, Espanya, Andorra i Pirineus francesos)

B
(Europa i Marroc)

B plus
(Tot el món)

Cobertures

Mort per accident: 12.000 €
Mort no accident: 3.010 €
Incapacitat: 20.000 €
Rescat: 18.000 €
RC:300.000 €
RC per sinistre: 150.000 €
RC sinistre tècnic: 1,2 M€

ALTRES

Zero

Veterà

Voluntari

Jutge
Entrenador
Tècnic

Tots els i les espeleòlogues i/o practicants d’alguna de les disciplines pròpies de  la  Federació  han  de  disposar  d’una  llicència federativa  per  poder  participar  en activitats o competicions oficials de caràcter federat.

La Federació Catalana d’Espeleologia lliurarà la llicència esportiva per poder participar en activitats o competicions oficials dins l’àmbit de Catalunya, la qual també habilitarà esportistes  per  a  les  activitats  o  competicions  esportives  oficials  d’àmbit estatal quan incorpori la quota corresponent a la FEE.

Aquesta llicència contindrà els conceptes econòmics mínims següents:

  1. Assegurança obligatòria d’accident esportiu.
  2. Quota corresponent a la FCE.

La  llicència  federativa  és  un  dret  individual  i  intransferible  de  la  persona espeleòloga,  mitjançant  el  qual  accedeix  a  la  participació  en  les  activitats  o competicions oficials de caràcter federat. Aquesta llicència tindrà una vigència d’un any natural i pot ser lliurada per la Federació mitjançant una de les modalitats següents:

  • Llicència d’espeleòleg/òloga d’entitat, lliurada a l’esportista a través d’una entitat esportiva o entitat privada sense afany de lucre afiliada o secció esportiva d’entitat lucrativa o d’empresa de serveis esportius adherida.
  • Llicència d’espeleòleg/òloga personal, lliurada directament a l’esportista, sempre que acrediti la formació adient en alguna de les disciplines esportives assumides per la Federació mitjançant la realització dels cursos organitzats per alguna  de  les  entitats  afiliades  o  adherides  que  siguin  homologats  per  la Federació.
  • Llicència de jutge /jutja.
  • Llicència de tècnic/ tècnica. 

L’Assemblea General fixarà anualment les quotes i les condicions d’obtenció de la llicència per cadascuna de les disciplines.

La Federació Catalana d’Espeleologia podrà emetre un carnet d’espeleòleg o espeleòloga  veterana,  que,  sense  incloure  assegurança,  dóna  accés  als  serveis  i activitats federatives no esportives