Històric

Espeleologia · Sistema de Sarrahèra 🗓

Dijous, 15 de novembre a les 21.00 h

Conferència de clausura del Curs d’Espeleologia: travessa de la cova de Sarrahèra

Exploració, desobstrucció i enllaç de dues importants i conegudes cavitats de la Vall d’Aran on des de fa temps
hi estan treballant els grups:

  • SEPS del Foment Excursionista de Barcelona
  • Institut d’Estudis Espeleològics de Sabadell
  • GIEG de l’Agrupació Excursionista de Granollers

La labor que estan fent aquests tres grups espeleològics en aquest sistema de la Vall d’Aran ha obtingut el Premi
Mn Norbert Font i Sagué d’aquest any, en la seva 28a edició.

Presentaran l’acte: Joaquim Castaño i Lluís Domingo i Milà, president de la Federació Catalana d’Espeleologia

Scheduled Històric