Històric

Espeleologia · SIS · Cicle nadalenc 🗓

Com cada any des del 1977, es fa el Cicle Nadalenc.

El dia 24 de desembre, abans de pujar a la Mola per assistir a la Missa del Gall, es posará un pessebre a l’avenc del Club.

El día de sant Esteve es farà la tradicional passejada de st. Esteve per visitar diferents cavitats.

S’aprofitaran les sortides del Cicle Nadalenc per continuar la tasca d’estudiar la hipòxia a les cavitats de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.

Més informació a l’instagram espeleo_sis_terrassa.

Scheduled Històric

1 altra data:

Scheduled Històric