ESPELEOLOGIA · 61è CURS D’INICIACIÓ · NIVELL II 🗓

Del 3 al 19 de maig de 2022

PROGRAMA

CONFERÈNCIES

 • 3 de maig (dimarts): Presentació del Curs. Xerrada sobre instal·lació de cavitats equipades i material col·lectiu, per Marc Pirla.
 • 5 de maig (dijous): Prevenció d’accidents i auto-socors, per Juan Montoya.
 • 10 de maig (dimarts): Cartografia i topografia, per José Antonio Sánchez i Roger Verdaguer.
 • 12 de maig (dijous): Logística d’una visita a una cavitat: preparació i organització, per Lluís Fusté.
 • 17 de maig (dimarts): Prova d’avaluació dels coneixements adquirits.
 • 19 de maig (dijous): Clausura del Curs i lliurament de diplomes. Conferència a càrrec de l’interclub Espeleopringuer sobre l’avenc de les Rovires (Matadepera), el més profund del massís de Sant Llorenç del Munt i Serra de l’Obac.

SORTIDES

 • 7 de maig (dissabte): Pràctiques exteriors a les Cascades de Vallirana.
 • 8 de maig (diumenge): Pouetons de les Agulles (Montserrat), avenc del Bruc (Garraf) i avenc dels Esquirols (Ordal).
 • 14 i 15 de maig (dissabte i diumenge): Grallera Gran del Corralot, grallera del Boixaguer i grallera de Corona (Montsec d’Ares).

Directora: Rebeca Calvo Gudiño
Secretari: Marc Pirla Casasayas

Objectius del curs

 • Complementar la formació que els cursetistes han adquirit en el nivell 1 del curs d’espeleologia.
 • Transmetre uns coneixements bàsics avançats de desenvolupament vertical i horitzontal en cavitats.
 • Capacitar als cursetistes per a ser autosuficients en la instal·lació de cavitats equipades.
 • Transmetre les nocions bàsiques d’equipament de cavitats.
 • Preparar al cursetista per a situacions on calguin tècniques d’auto-socors i fortuna.
 • Divulgar l’espeleologia com a pràctica esportiva o científica.

Normativa

 • Edat mínima per participar: 16 anys. Els menors de 18 anys hauran de presentar tanmateix l’autorització paternomaterna per participar en el curs.
 • Els cursetistes hauran de portar:
  • mono de roba o similar
  • botes d’aigua o similar
  • il·luminació tipus frontal
  • 3 metres de corda dinàmica de diàmetre 9 o superior
  • 2 mosquetons asimètrics sense tanca de seguretat.
 • El desplaçament i dietes van a càrrec dels cursetistes.
 • La direcció del curs i el cos de monitors es reserven el dret d’excloure del curs qualsevol alumne que demostri desinterès, manca de capacitat o incompliment de les normes.
 • Per a inscriure’s cal omplir i enviar el formulari adjunt.

Preus del curs

 • Socis del CET que estiguin federats: 60 €
 • Socis del CET que no estiguin federats: 100 €
 • No socis federats: 90 €
 • No socis no federats: 130 €

El preu inclou

 • Lloguer del material personal
 • Classes teòriques i pràctiques
 • Quota 4t trimestre 2021 del CET
 • Quota de la SIS
 • Llicència federativa 2021 (categoria Bàsica de la Federació Catalana d’Espeleologia) amb la corresponent assegurança,
 • Llibre d’iniciació a l’espeleologia
 • Certificat d’assistència.

Notes:

 • El curs es farà amb un mínim de 5 participants, sinó, es posposaria.
 • En el cas que algú vulgui federar-se amb una llicència diferent (Plus o FEEC) caldrà abonar la diferència.
 • Més endavant es decidiran les dates del curs de Nivell 2.
 • Totes les classes teòriques es faran seguint les normes sobre la COVID-19 establertes en aquells moments.

Condicions i normes de participació:

 • L’espeleologia és un esport-ciència per a l’estudi i exploració de coves, avencs i qualsevol tipus de cavitat artificial que es desenvolupa amb les característiques d’esforç i risc inherents al món subterrani i de les tècniques per accedir-hi.
 • Poden participar al curs tots els majors de catorze anys o els que els facin durant el període del curs. Els menors d’edat cal que presentin l’autorització paterna (pare, mare o tutors legals) i fotocòpia del DNI.
 • La inscripció al curs implica l’alta com a soci al Centre Excursionista de Terrassa i a la Secció d’Investigacions Subterrànies per a l’any en curs, en cas que no ho fos anteriorment.
 • Queda inclosa l’assegurança federativa per a la cobertura de possibles accidents en la pràctica de l’espeleologia per a l’any en curs.
 • El cursetista es fa responsable del material personal que li serà cedit i així mateix es compromet a retornar-lo en perfecte estat en finalitzar el curs.
 • Els cursetistes es comprometen a seguir les indicacions dels monitors. La Secció d’Investigacions Subterrànies del Centre Excursionista de Terrassa no es farà responsable dels perjudicis que pugui ocasionar o realitzar el cursetista en no seguir les indicacions dels monitors.
 • El cursetista seguirà les normes de seguretat orals i escrites que els responsables del curs estableixin, alliberant-los de tota responsabilitat per accident o danys per l’incompliment d’aquestes.
 • Qualsevol cursetista que no segueixi les normes de convivència, respecte a la natura o presenti desinterès per les matèries del curs, serà exclòs si la direcció ho considera adient.
 • El cursetista haurà d’informar a la direcció del curs de qualsevol malaltia o anomalia que pateixi i pugui afectar al normal seguiment d’aquest.
 • La direcció del curs es reserva el dret d’efectuar canvis i modificacions si ho considera adient.

Inscripció:

Scheduled Cursos >EMCET >Entrenament i formació >Espeleologia >Pròximes