Històric

CULTURA · CONSUM RESPONSABLE I ESTALVI ENERGÈTIC 🗓

Dimecres, 5 de juny a les 19.00 h

A càrrec de Sílvia Invers, enginyera industrial i consultora energètica. Es dedica principalment a actuacions a l’entorn de la pobresa energètica.

Scheduled Històric