Històric

Concert de la coral CET de Cants 🗓

Dilluns, 25 de juny a a les 20.00 h

La nostra coral, CET de Cants, oferirà l’audició de final de curs a la nostra seu social.

Acte obert a tothom.

Scheduled Històric