Històric

COLÒNIES DEL CET 🗓

Del 7 al 17 de juliol de 2020

Les colònies del CET són una estada d’estiu organitzada pel Centre Excursionista de Terrassa dirigida a nens i nenes nascuts entre els anys 2006 i 2011 i que es durà a terme entre els dies 7 i 17 de juliol (ambdós inclosos) a la Casa de colònies la Farga del Montseny i el seu entorn. Tot i que es recomana participar-hi els 11 dies, hi ha la possibilitat d’inscriure-s’hi només per 6 dies, o bé del 7 al 12 o del 12 al 17 de juliol.

Aquesta estada pretén apropar els participants al lleure i al medi natural combinant la pràctica de l’excursionisme i activitats fisicoesportives (senderisme, orientació, entre d’altres) amb la descoberta del patrimoni natural i cultural del Montseny, d’una manera amena i propera i
acompanyats en tot moment per monitores i monitors experimentats. A més, es realitzaran conjuntament activitats lúdiques amb els grups de convivència tals com tallers, gimcanes, manualitats i jocs de nit i a l’aire lliure. I, també, un treball i aprenentatge en les noves rutines, d’higiene i protecció, recuperació del sentit de comunitat i la intel·ligència emocional.

D’aquesta manera, s’espera que tant qualsevol infant interessat en aquestes colònies que no tingui l’experiència en altres colònies o en l’excursionisme, com aquells que hi estiguin més habituats puguin gaudir d’una experiència diferent al lleure i les activitats de muntanya convencionals amb un
format nou. Partint del joc, es transmetran coneixements sobre el medi que ells i elles podran aplicar al camp, es fomentarà el respecte envers la natura i la resta de companys i companyes, practicaran i descobriran esports d’una manera segura, s’incentivaran hàbits d’alimentació i d’oci saludables i es mostrarà la cultura regional a partir de contes i llegendes.

El preu de la inscripció als onze dies de colònies és de 475€ per persona i el de sis dies és de 280 €. Aquest preu inclou l’estada en règim de pensió completa, totes les activitats que es realitzaran i les assegurances dels nens i nenes. El pagament es pot fer d’un sol cop per l’import que correspongui a l’opció escollida o en dos terminis: 150 € en fer la inscripció i la resta per remesa bancària el 1r de juliol.

Per tal de minimitzar les possibilitats de contagi, no es contractaran autocars. Les mares, pares o tutors/es hauran de portar els infants a la casa situada al Montseny i els hauran de venir a buscar. Així doncs, per adaptar-nos a les diferents circumstàncies de cadascú, oferim els següents horaris de portada i recollida:

 • Arribada:
  • dia 7 de juliol des de les 9.30 fins a les 19.00 h. Els que vinguin durant el matí, hauran de portar el dinar del primer dia.
  • dia 12 de juliol: abans de dinar a partir de les 12.00 h
 • Recollida: dia 12 o 17 de juliol de 10 .00 a 12.00 h

Les informacions referents a les reunions es rebran per via correu electrònic i es publicaran en aquesta mateixa pàgina.

Cal llegir detingudament els següents termes i condicions del curs abans de formalitzar la inscripció:

Participant:

 • Cal que tingui una condició física que li permeti realitzar les activitats.
 • Es compromet a seguir les instruccions dels monitors/es.
 • Es compromet a portar mascareta i guants pels viatges en transport i a no compartir menjar.
 • Seguirà les normes de seguretat orals o escrites que els monitors/es estableixin alliberant-los de tota responsabilitat de danys o d’accidents per imprudència.
 • El Centre Excursionista de Terrassa no es farà responsable dels perjudicis que pugui ocasionar el/la participant en no seguir les indicacions del monitor/a
 • No pot haver estat en contacte amb cap persona que hagi tingut la COVID-19 en els 14 dies abans de començar les colònies o no pot tenir cap símptoma per poder-hi assistir «absència de malaltia i de simptomologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…). Cal que hagin estat asimptomàtics 48h».

L’equip de monitors i monitores

 • Vetllarà pel bon funcionament de les activitats i el benestar dels nens i nenes.
 • Organitzarà el programa de les colònies, així com la coordinació de les activitats i amb monitors externs especialitzats que puguin participar.

Pares/mares/tutors

 • Adjuntaran a la inscripció (1) una fotografia de carnet de la persona participant, (2) una fotocòpia de la targeta CAT SALUT i (3) fotocòpia del carnet de les vacunes. Tot i que serà necessari portar el CATSALUT físicament els dies de les colònies.
 • Accepten la participació de monitors/es externs especialitzats seleccionats pels monitors/es del curs per a la realització d’algunes activitats.
 • Són conscients dels riscos que comporta la pràctica d’esport al medi natural abans de formalitzar la inscripció i es comprometen a sol·licitar qualsevol informació que considerin convenient en referència al curs i les activitats pels mitjans de comunicació que facilitin els monitors/es.
 • Vetllaran per tal que els participants duguin tot el material necessari que els i les monitores especifiquin abans de marxar de colònies.
 • Informaran als monitors/es sobre qualsevol impediment que pugui patir el nen/a a l’inici de les colònies, ja siguin al·lèrgies, malalties, predisposició a patir indigestions, al cansament, mareig…
 • En cas que pugui necessitar prendre un medicament, s’ha d’aportar una autorització del pare/mare/tutor i còpia on el metge cita la dosis a prendre, les hores i els dies. L’equip de monitors i monitores no podrà fer-se responsable de les conseqüències derivades de l’omissió d’aquesta informació.
 • Es comprometen a què el calendari vacunal estigui actualitzat (exceptuant vacunacions posposades pel període de confinament). En el cas d’infants no vacunats o infants amb el calendari pendent d’actualitzacions, caldrà garantir un interval mínim de 15 dies entre la vacunació i l’inici de l’activitat.
 • Es comprometen a realitzar una visita als serveis mèdics en cas d’infants tingui patologies prèvies de base, de manera individual a la idoneïtat de participar en determinats tipus d’activitats.
 • Per tal que els vostres fills, filles o menors al vostre càrrec puguin participar a les Colònies del CET, cal que descarregueu, llegiu i envieu signada la següent declaració responsable al correu seccioinfantil.cet@gmail.com. A més, cal que el dia que porteu els infants a la casa de colònies la porteu impresa i signada.
 • També és important que comproveu que els menors al vostre càrrec tenen el calendari de vacunació al dia. Podeu descarregar-vos la guia punblicada per l’Agència de Salut Pública de Catalunya

Informació pràctica:

 • Inici: 7 de juliol a les 9.30 h a la casa de colònies.
 • Final: 17 de juliol al mateix lloc
 • Preus:
  • Participació els 11 dies: 475 €
  • Participació 6 dies: 280 €
 • Inclou: Pensió completa durant els dies que hi participin, activitats i assegurança
 • Pagament: Espot fer tot d’un cop en fer la inscripció o dividir-lo en 2 terminis: 150 € en fer la inscripció i la resta per remesa bancària el 1r de juliol.
 • Desplaçaments: Per tal de minimitzar les possibilitats de contagi, no es contractaran autocars. Les mares, pares o tutors hauran de portar els infants a la casa situada al Montseny i els hauran de venir a buscar.
 • Més informació: correu electrònic: seccioinfantil.cet@gmail.com
 • Recordeu: Per tal que els vostres fills, filles o menors al vostre càrrec puguin participar a les Colònies del CET, cal que descarregueu, llegiu i envieu signada la següent declaració responsable al correu seccioinfantil.cet@gmail.com. A més, cal que el dia que porteu els infants a la casa de colònies la porteu impresa i signada.

Nota de la Junta Directiva: en cas que per motiu de l’estat d’alarma provocat pel COVID-19 no es poguessin tirar endavant aquestes colònies, el CET retornarà l’import íntegre de les incripcions

Inscripció:

[gravityform id=”361″ title=”true” description=”true”]

Scheduled Històric