Alta MuntanyaEsquí

COL·LECTIVES D’ESQUÍ DE MUNTANYA · PIC DE SARRERA 🗓

Dissabte, 28 de març

Fitxa tècnica:

  • Vocal: Jordi Torrella i Marc Jové
  • Reunió preparatòria: dimarts, 24 de març a les 20.00 h

Inscripció:

Scheduled Alta Muntanya Esquí

1 altra data:

Scheduled Alta Muntanya Esquí