Alta MuntanyaEsquí

COL·LECTIVES D’ESQUÍ DE MUNTANYA · PIC DE COMODOTO 🗓

Dissabte, 21 de març

Fitxa tècnica:

  • Nivell: Fàcil / iniciació
  • Vocal: Xavi Busom – Marc Picas
  • Reunió preparatòria: dimarts, 10 de març a les 20.00 h

Inscripció:

Scheduled Alta Muntanya Esquí