Alta MuntanyaEsquí

CO·LECTIVES D’ESQUÍ DE MUNTANYA · GRAN TUC DE COLOMERS 🗓

Diumenge, 19 d’abril

Fitxa tècnica:

Nivell: Fàcil / iniciació
Vocal: Xavi Busom
Reunió preparatòria: dilluns, 30 de març a les 20.00 h

Inscripció:

Scheduled Alta Muntanya Esquí

1 altra data:

Scheduled Alta Muntanya Esquí