Ciències Naturals

BOTÀNICA · FALGUERES DE LES PEDRITXES I LES FORADADES 🗓
Diumenge, 13 de gener Matinal a la serra de les Pedritxes
...més...
CULTURA · JOAN CADEVALL I L’INICI DE L’EXCURSIONISME CIENTÍFIC 🗓
ijous, 7 de febrer a les 19.30 h
...més...
BOTÀNICA · EL VALLÈS: CAN BONVILÀ I TORREBONICA 🗓
Diumenge, 10 de febrer
...més...