Històric

CIÈNCIES NATURALS · REUNIÓ ANUAL I FINAL DE CURS 🗓 🗺

FMS121109-_7002928

Dilluns, 12 de desembre

Reunió anual de totes les vocalies de la secció: botànica, ornitologia, entomologia i geologia a la sala Àngel Casanovas a les 8 del vespre.

Scheduled Històric
Mapa