AJUTS A LES FAMÍLIES

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya ha aprovat la convocatòria d’un ajut extraordinari a les famílies per fer econòmicament més accessibles les activitats del lleure educatiu a Catalunya.