Històric

Botànica · sortida matinal al Garraf · la Morella 🗓

Cima de la Morella, PN Garraf

Diumenge dia 15 de gener

Descobrirem el margalló, única palmera a Europa i pujarem al cim del Garraf.

Fitxa tècnica:

Sortida: 8:00h al Centre Cultural
Dificultat: baixa
Durada: matinal
Vocal: Antoni Comellas

.parsley-errors-list, .parsley-errors-list li{
display:inline;
}
#formComprai02mJ input{
padding: 5px 10px;
width: 100%;
margin: 0 0 10px 0 !important;
}
#formComprai02mJ input, #formComprai02mJ div{
box-sizing: border-box;
}
.column{
float: left;
width: 50%;
box-sizing: border-box;
}
.column-left{
padding-right: 2%;
}
#priceResult{
margin: 0 0 10px 0 !important;
}
.clear { clear: both; }
@media only screen and (min-width:480px) and (max-width:768px) {
.column{
width: 100%;
}
}

var cadena;
function reescriuCadena(cadena){
cadena = cadena.replace(/á/gi,”a”);
cadena = cadena.replace(/é/gi,”e”);
cadena = cadena.replace(/í/gi,”i”);
cadena = cadena.replace(/ó/gi,”o”);
cadena = cadena.replace(/ú/gi,”u”);
cadena = cadena.replace(/ñ/gi,”n”);
cadena=cadena.replace(/[^a-zA-Z0-9- .@|]/g, “-“);
return cadena;
}
function calc() {
var MerchantDataArray = {purchase_name: document.getElementById(“purchase_namei02mJ”).value, purchase_DNI: document.getElementById(“purchase_DNIi02mJ”).value, purchase_email: document.getElementById(“purchase_emaili02mJ”).value, purchase_telephone: document.getElementById(“purchase_telephonei02mJ”).value, purchase_amount: document.getElementById(“purchase_amounti02mJ”).value, purchase_excursion: document.getElementById(“purchase_excursioni02mJ”).value, purchase_price: document.getElementById(“purchase_pricei02mJ”).value};
if (jQuery(“#purchase_insurancei02mJ”).length){
MerchantDataArray[“purchase_insurance”] = document.getElementById(“purchase_insurancei02mJ”).value;
}
if (jQuery(“#purchase_memberi02mJ”).length){
MerchantDataArray[“purchase_member”] = document.getElementById(“purchase_memberi02mJ”).value;
}
if(document.getElementById(“purchase_commentsi02mJ”) != null){
MerchantDataArray[“purchase_comments”] = document.getElementById(“purchase_commentsi02mJ”).value;
}
document.getElementById(“Ds_Merchant_MerchantDatai02mJ”).value = JSON.stringify(MerchantDataArray);
var dadesCompra=MerchantDataArray[“purchase_name”]+” || “+MerchantDataArray[“purchase_DNI”]+” || “+MerchantDataArray[“purchase_email”]+” || “+MerchantDataArray[“purchase_telephone”]+” || “+MerchantDataArray[“purchase_amount”]+” || “+MerchantDataArray[“purchase_excursion”]+” || “+MerchantDataArray[“purchase_price”]+” || “+MerchantDataArray[“purchase_insurance”]+” || “+MerchantDataArray[“purchase_member”]+” || “+MerchantDataArray[“purchase_comments”];
var uriOK=”http://ce-terrassa.cat/?p=5059#OK”;
var uriKO=”http://ce-terrassa.cat/?p=5059#KO”;
//alert(reescriuCadena(dadesCompra));
jQuery.get(“http://ce-terrassa.cat/tpv/apiNEW.php”,{ action: “getSignatureSHA256”, amount: document.getElementById(‘Ds_Merchant_Amounti02mJ’).value, merchantData: reescriuCadena(dadesCompra),urlOK:uriOK,urlKO:uriKO }, function(data, status){
var json = jQuery.parseJSON( data );
//alert(uriOK);
document.getElementById(“Ds_Signaturei02mJ”).value = json.signature;
document.getElementById(“Ds_MerchantParametersi02mJ”).value = json.params;
document.getElementById(“formComprai02mJ”).submit();
});
}
var actPrice;
var totPrice;
var textPeople;
function updatePricei02mJ() {
//PEOPLE
var people = document.getElementById(‘purchase_amounti02mJ’);
if (people.value == 1){ textPeople = “persona”}else textPeople = ” persones”
var totalPrice = parseFloat(document.getElementById(‘purchase_pricei02mJ’).value * people.value);
var displayString = “(” + document.getElementById(‘purchase_pricei02mJ’) get more.value/100 + “€”;
if (jQuery(“#purchase_insurancei02mJ”).length){
displayString += ” + ” + jQuery(“#purchase_insurancei02mJ”).find(‘option:selected’).attr(‘value’)/100 + “€”;
totalPrice = totalPrice + parseFloat(jQuery(“#purchase_insurancei02mJ”).find(‘option:selected’).attr(‘value’) * people.value);
console.log(“purchase_insurance”);
}
if (jQuery(“#purchase_memberi02mJ”).length){
displayString += ” + ” + jQuery(“#purchase_memberi02mJ”).find(‘option:selected’).attr(‘value’)/100 + “€”;
totalPrice = totalPrice + parseFloat(jQuery(“#purchase_memberi02mJ”).find(‘option:selected’).attr(‘value’) * people.value);
console.log(“purchase_insurance”);
}
displayString += “) x ” + people.value + textPeople + ” = ” + totalPrice/100 + “€”;
document.getElementById(‘priceResulti02mJ’).innerHTML = displayString;
document.getElementById(‘Ds_Merchant_Amounti02mJ’).value = totalPrice;
if(totalPrice == 0){
document.getElementById(‘formComprai02mJ’).action = “http://ce-terrassa.cat/tpv/apiNEW.php?action=putPlate”;
}else{
document.getElementById(‘formComprai02mJ’).action = “https://sis.redsys.es/sis/realizarPago”;
}
}


COMPRA


Compra o reserva de: Botànica · Garraf la Morella


Selecciona…Sóc sociNo sóc soci +0,00€

Selecciona…Estic federatEn necessito, +2,00€
(0€ + 0€ + 0€) x 1 persona = 0€

jQuery(‘#formComprai02mJ’).parsley();
jQuery(“#formComprai02mJ”).keypress(function(e) {
//Enter key
if (e.which == 13) {
return false;
}
});


Scheduled Històric