Històric

Bon escriure tingueu!

Petit curs per a millorar la vostra redacció de textos

Escriure amb gràcia no és complicat si aprenem a utilitzar els recursos adients!

Enfocat a tot tipus de llenguatge escrit: literatura i ficció, ressenyes de muntanya, tuits, treballs acadèmics, documentació administrativa… sigui quin sigui l’idioma propi (català, castellà, etc.).
En grup reduït. A càrrec de Jordi Badiella.
Calendari i horari: Dimecres, dies 18 i 25 de novembre i 2 de desembre, de 2/4 de 8 a les 9. Possibilitat de perllongar l’horari o de programar alguna sessió addicional si la dinàmica del grup ho comporta.
Inscripcions: Al punt d’atenció al soci del CET. 32 euros pels socis, 42 euros pels no socis.
En el moment de fer la inscripció, o abans del dia d’inici, aniria bé que entreguéssiu un text redactat per vosaltres, de qualsevol tipus, que tingui entre 1700 i 2600 caràcters (comptant els espais), en format Word. Se us retornarà corregit i/o amb les observacions pertinents, i ens servirà per introduir algunes matèries del curs.
Per rebre informació addicional i resoldre dubtes podeu escriure a l’adreça electrònica fembonalletra@gmail.com o trucar al número 699 099 151.

L’escriba assegut. Museu del Louvre.
L’escriba assegut. Museu del Louvre.