Històric

Assemblea extraordinària 🗓

29 de novembre a les 19:30 1a convocatòria, 20:00 2a convocatòria

Ordre del dia:

Aprovació de la modificació dels estatuts actuals del Centre Excursionista de Terrassa per adaptar-los a la normativa vigent: Decret 58/2010, de 4 de maig, de les Entitats Esportives de Catalunya, modificat pel Decret 55/2012, de 29 de maig i del Reglament de Règim intern, que recull aquelles normatives que l’entitat considera important que quedin reflectides en un document d’obligat compliment i que no tenen cabuda als Estatuts, tot i que els complementen.

Per tal de fer l’assemblea més fluïda i menys feixuga, els nous estatuts i el reglament de règim intern s’enviaran per correu electrònic a tots els socis que ens hagin fet arribar aquesta dada. Per a la resta, hi haurà còpies en paper a la seva disposició a secretaria.

Abans s’inaugurarà el nou mural del vestíbul, obra de l’Anna Clariana

Targetó

Scheduled Històric