ALTA MUNTANYA · CERDANYA 🗓

16 de gener

Ascenció a algun pic de la Cerdanya, encara per determinar.

Reunió preparatòria: dijous, 13 a les 19.30 h al CET

Inscripció:

Scheduled Històric