Històric

Alta Muntanya · 50è Curs d’Excursionisme · presentació del curs 🗓

Com cada any iniciem el curset d’excursionisme, una oportunitat per als joves d’iniciar-se en el món de la muntanya. Oferim formació tècnica de muntanya en tots els seus àmbits: escalada, esquí, barranquissme, alta
muntanya, espeleologia… mitjançant la realització de sortides de cap de setmana al llarg del curs.

Per inscriure’t caldrà que siguis soci del CET i hagis nascut entre els anys 2002 i el 2006. Hauràs de demanar el full d’inscripció a Secretaria del CET o descarregar-lo des d’aquesta mateixa pàgina i portar-lo ple i signat pels pares o tutors, juntament amb una fotocòpia del DNI i de la targeta sanitària.

El preu és de 65 euros i NO inclou l’assegurança que es podrà fer a Secretaria del CET o al web del Centre
Excursionista

Calendari 2018

  • 3 d’octubre a les 20.30 h: Reunió inicial pares al local del CET
  • 6 i 7 d’octubre: Sortida a Sant Llorenç del Munt i lObac
  • 17 d’octubre: Conferència sobre primers auxilis
  • 20 i 21 d’octubre: Sortida pel Ripollès
  • 7 de novembre: Conferència d’escalada
  • 10 i 11 de novembre: Sortida pràctica d’escalada
  • 21 de novembre: Conferència de fotografia
  • 24 i 25 de novembre: Sortida a Montserrat
  • 12 de desembre: Conferència d’espeleologia
  • 15 i 16 de desembre: Sortida pràctica d’espeleologia

El calendari de 2019 es lliurarà als cursetistes a mitjans de desembre. Els monitors es reserven el dret a canviar el calendari de sortides si fos necessari.

Podeu descarregar-vos el full d’inscripció aquí:

Podeu fer-vos socis del Centre Excursionista de Terrassa aquí:

Scheduled Històric