Històric

48a RENOVACIÓ DE LA FLAMA DE LA LLENGUA CATALANA 🗓

[:ca] [:en] [:es]

19 de febrer del 2017

Assistència a Montserrat per acompanyar en aquesta ocasió el Centre Excursionista d’Olot, organitzador enguany de la celebració de la Renovació de la Flama de la Llengua Catalana. Els farem costat en les activitats que han organitzat com a portadors de la Flama i mostrarem que ser excursionista és molt més que practicar un esport i que portem aquest valor més enllà de la muntanya i de l’excursionisme.

Tots junts serem a la recepció per part del pare abat, a l’ofrena de la Flama en la missa conceptual, a la cantada del Virolai per l’Escolania de Montserrat, a l’acte d’encesa de la llàntia commemorativa a l’atri de la Basílica, al Cant dels Segadors i, finalment, si hi ha temps, a l’acte acadèmic. A continuació agafarem l’autocar de tornada i anirem a dinar a un restaurant concertat.

Ens trobarem a l’Estació d’autobusos a les 8 del matí
Preu de l’autocar i el dinar: socis 35 €  i 45 € no socis
Informació i inscripcions a Secretaria del Centre del 6 al 16 de febrer

.parsley-errors-list, .parsley-errors-list li{
display:inline;
}
#formCompra79yqj input{
padding: 5px 10px;
width: 100%;
margin: 0 0 10px 0 !important;
}
#formCompra79yqj input, #formCompra79yqj div{
box-sizing: border-box;
}
.column{
float: left;
width: 50%;
box-sizing: border-box;
}
.column-left{
padding-right: 2%;
}
#priceResult{
margin: 0 0 10px 0 !important;
}
best diet supplements.clear { clear: both; }
@media only screen and (min-width:480px) and (max-width:768px) {
.column{
width: 100%;
}
}

var cadena;
function reescriuCadena(cadena){
cadena = cadena.replace(/á/gi,”a”);
cadena = cadena.replace(/é/gi,”e”);
cadena = cadena.replace(/í/gi,”i”);
cadena = cadena.replace(/ó/gi,”o”);
cadena = cadena.replace(/ú/gi,”u”);
cadena = cadena.replace(/ñ/gi,”n”);
cadena=cadena.replace(/[^a-zA-Z0-9- .@|]/g, “-“);
return cadena;
}
function calc() {
var MerchantDataArray = {purchase_name: document.getElementById(“purchase_name79yqj”).value, purchase_DNI: document.getElementById(“purchase_DNI79yqj”).value, purchase_email: document.getElementById(“purchase_email79yqj”).value, purchase_telephone: document.getElementById(“purchase_telephone79yqj”).value, purchase_amount: document.getElementById(“purchase_amount79yqj”).value, purchase_excursion: document.getElementById(“purchase_excursion79yqj”).value, purchase_price: document.getElementById(“purchase_price79yqj”).value};
if (jQuery(“#purchase_insurance79yqj”).length){
MerchantDataArray[“purchase_insurance”] = document.getElementById(“purchase_insurance79yqj”).value;
}
if (jQuery(“#purchase_member79yqj”).length){
MerchantDataArray[“purchase_member”] = document.getElementById(“purchase_member79yqj”).value;
}
if(document.getElementById(“purchase_comments79yqj”) != null){
MerchantDataArray[“purchase_comments”] = document.getElementById(“purchase_comments79yqj”).value;
}
document.getElementById(“Ds_Merchant_MerchantData79yqj”).value = JSON.stringify(MerchantDataArray);
var dadesCompra=MerchantDataArray[“purchase_name”]+” || “+MerchantDataArray[“purchase_DNI”]+” || “+MerchantDataArray[“purchase_email”]+” || “+MerchantDataArray[“purchase_telephone”]+” || “+MerchantDataArray[“purchase_amount”]+” || “+MerchantDataArray[“purchase_excursion”]+” || “+MerchantDataArray[“purchase_price”]+” || “+MerchantDataArray[“purchase_insurance”]+” || “+MerchantDataArray[“purchase_member”]+” || “+MerchantDataArray[“purchase_comments”];
var uriOK=”http://ce-terrassa.cat/?p=4977#OK”;
var uriKO=”http://ce-terrassa.cat/?p=4977#KO”;
//alert(reescriuCadena(dadesCompra));
jQuery.get(“http://ce-terrassa.cat/tpv/apiNEW.php”,{ action: “getSignatureSHA256”, amount: document.getElementById(‘Ds_Merchant_Amount79yqj’).value, merchantData: reescriuCadena(dadesCompra),urlOK:uriOK,urlKO:uriKO }, function(data, status){
var json = jQuery.parseJSON( data );
//alert(uriOK);
document.getElementById(“Ds_Signature79yqj”).value = json.signature;
document.getElementById(“Ds_MerchantParameters79yqj”).value = json.params;
document.getElementById(“formCompra79yqj”).submit();
});
}
var actPrice;
var totPrice;
var textPeople;
function updatePrice79yqj() {
//PEOPLE
var people = document.getElementById(‘purchase_amount79yqj’);
if (people.value == 1){ textPeople = “persona”}else textPeople = ” persones”
var totalPrice = parseFloat(document.getElementById(‘purchase_price79yqj’).value * people.value);
var displayString = “(” + document.getElementById(‘purchase_price79yqj’).value/100 + “€”;
if (jQuery(“#purchase_insurance79yqj”).length){
displayString += ” + ” + jQuery(“#purchase_insurance79yqj”).find(‘option:selected’).attr(‘value’)/100 + “€”;
totalPrice = totalPrice + parseFloat(jQuery(“#purchase_insurance79yqj”).find(‘option:selected’).attr(‘value’) * people.value);
console.log(“purchase_insurance”);
}
if (jQuery(“#purchase_member79yqj”).length){
displayString += ” + ” + jQuery(“#purchase_member79yqj”).find(‘option:selected’).attr(‘value’)/100 + “€”;
totalPrice = totalPrice + parseFloat(jQuery(“#purchase_member79yqj”).find(‘option:selected’).attr(‘value’) * people.value);
console.log(“purchase_insurance”);
}
displayString += “) x ” + people.value + textPeople + ” = ” + totalPrice/100 + “€”;
document.getElementById(‘priceResult79yqj’).innerHTML = displayString;
document.getElementById(‘Ds_Merchant_Amount79yqj’).value = totalPrice;
if(totalPrice == 0){
document.getElementById(‘formCompra79yqj’).action = “http://ce-terrassa.cat/tpv/apiNEW.php?action=putPlate”;
}else{
document.getElementById(‘formCompra79yqj’).action = “https://sis.redsys.es/sis/realizarPago”;
}
}


COMPRA


Compra o reserva de: Petites Travessades Familiars · renovació flama


Selecciona…Sóc sociNo sóc soci +10,00€

Selecciona…Estic federatEn necessito, +2,00€
(35€ + 0€ + 0€) x 1 persona = 35€

jQuery(‘#formCompra79yqj’).parsley();
jQuery(“#formCompra79yqj”).keypress(function(e) {
//Enter key
if (e.which == 13) {
return false;
}
});


Scheduled Històric